Vol I: 00. Intro: U Believe In Ghosts (2014) 01. Vector Burn – “Cyan” (1999) 02. Vector Burn – “Graphite” (1999) 03. Vector Burn – “Lens Flare” (2000) 04. Vector Burn – “Lens Flare” Mercury Mix (2000) 05. Vector Burn – “Frostbite” (2000) 06. Vector Burn – “Frozen Light” Techno Mix (2000) 07. Vector Burn [...]